سوالات متداول

سوالات پر تکرار کاربران و مشتریان در مورد

نصب تمام خط تولید

ما می توانیم شما را در مدرن سازی فروشگاه خود، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات کمک نماییم.

ساخت قطعات کوچک و بزرگ

مهندسین کیمیا تندیس بهترین و مناسب ترین دیزاین را برای شما طراحی و تولید میکنند

طراحی

کیمیا تندیس

پشتیبانی

شما میتونید با دریافت راهنمایی از واحد فروش ثبت سفارش خود را انجام دهید یا محصولات سفارشی خود را پیگیری کنید.

شماره های پشیبانی
شماره های پشتیبانی
از ما بپرسید