فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا” از سال 1334 هجري شمسي، فعاليت خود را بعنوان يکي از واحدهاي تابعه سازمان اتکا آغاز و در سال 1384، پس از تغييرات ساختاري و با ادغام سه گروه زيرمجموعه سازمان اتکا (گروه فروشگاه ها، گروه صنايع غذايي و معاونت پشتيباني و خدمات سازمان اتکا) تحت عنوان “شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا” تغيير نام يافت. هم اکنون “شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا” به عنوان برترين برند در فروشگاه هاي زنجيره اي، با بيش از 620 فروشگاه، شعب مستقل و مشارکتي و عامليت در سراسر کشور بصورت فعال در اختيار مشتريان است. شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا به پشتوانه بيش از 60 سال تجربه در حوزه خرده فروشي، در حال حاضر بخش قابل ملاحظه اي از نظام توزيع سازمان يافته ياقصي نقاط کشور را تشکيل مي دهد. رسالت اتکا، توسعه شبکه فروش، کاهش هزينه هاي توزيع، ارائه ده ها هزار عنوان تنوع کالايي در بخش هاي لوازم خانگي يا سوپري با قيمت مناسب و کيفيت مطلوب به جامعه مصرف کنندگان کشور مي باشد. شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي اتکا در طول سالهاي اخيرهمواره تلاش نموده است تا با تدوين استراتژي هاي مناسب در بازه هاي زماني مختلف و نگرش به تغييرات محيطي و بازشناسي محيط پيچيده کسب و کار و انجام تحولات دروني و تغييرات ساختاري در امر مسئوليت هاي اجتماعي و حمايت از توليد داخلي همواره پيشرو باشد.